Vi Erbjuder


Träning kommer ske i miljö där du trivs

allra bäst. Om detta är i hemmet - i vacker

natur - eller annan plats spelar ingen roll. Vi levererar träning - kunskap - och utrustning.

Konsultation och Kroppsanalys inleder vårt samarbete. Vi fastställer utgångsläge och målsättning för att planera samt följa

Din utveckling på bästa sätt.


Vid behov förses du med ett UtrustningsKit. Dessa redskap används vid den egna

träningen som planeras och

coachas av oss.


Kontakta oss för mer info.